"" Page Hits ""

Visitors:

Wednesday, 22 June 2011

August - 1990 - Hachigatsu No Insho


"" AUGUST - Hachigatsu No Insho
Rare Japanese symphonic rock ""


Album, released in 1990

Tracks Listing

1 - Napoli O Nite Shine
2 - Hachigatsu No Insho
3 - Yuki
4 - Tsukikage
5 - Natsukai
6 - Aoi Hai
7 - Haru Wa Homatsu
8 - Hachigatsu No Insho (reprise)

Line-up / Musicians

Misuzu Kudo - voice
Yoshinori Kawai - guitar
Sou Kanno - bass, acoustic guitar
Ayato Takada - keyboards
Kotokatsu Onodera - drums 88-89
Hitoshi Nishida - drums 89- (ex-Providence)

Sub-Genre: Symphonic Prog
Origin: Japan

P.P.

No comments: